Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne

check  montaż nowych oraz modernizacja istniejących instalacji elektrycznych

check  konserwacja

check  projektowanie

Pomiary kontrolne

Pomiary kontrolne

check  pomiary skuteczności ochrony przeciwpożarowej

check  pomiary rezystancji obwodów

check  pomiary wyłączników różnicowoprądowych

check  pomiary rezystancji uziemienia

Rozdzielenie elektryczne

Rozdzielenie elektryczne

check  montaż nowych oraz modernizacja istniejących rozdzielni elektrycznych

check  konserwacja rozdzielni elektrycznych

check  projektowanie rozdzielni elektrycznych

Monitoring

Monitoring – telewizja przemysłowa CCTV,IP

check  modernizacja oraz naprawy istniejących telewizji przemysłowych CCTV, IP

check  projekty oraz instalacje

check  oferowane rozwiązania starannie dobrane do potrzeb klienta oraz możliwości finansowych
(monitoring nie musi być drogi)